ដំណោះស្រាយប្រព័ន្ធ Shuttle បួនផ្លូវ

 • Four way Shuttle System For Automatic Warehouse Racking Systems

  ប្រព័ន្ធបិទទ្វារចំនួនបួនសម្រាប់ប្រព័ន្ធដាក់ជណ្តើរយន្តឃ្លាំងដោយស្វ័យប្រវត្តិ

  សេចក្តីសង្ខេបពត៌មានលំអិតទីកន្លែងដើម: ជៀងស៊ូប្រទេសចិនឈ្មោះយីហោៈ EBILTECH លេខម៉ូដែល៖ EBIL-TECH-FWS ប្រភេទ៖ ប្រព័ន្ធយានយន្តចំនួន ៤ ផ្លូវជញ្ជីង៖ កាតព្វកិច្ចធុនធ្ងន់របៀបផ្គត់ផ្គង់ថាមពល៖ បណ្តាញទំនាក់ទំនងរំកិលទំហំផ្លូវ ៤៖ L ១២០០mm * H១១៥០ មម W1200mm ទំហំប៉ាឡែតៈ ១២០០ x ១០០០ ម។ ម (តាមតំរូវការ) បន្ទុកបន្ទុក (រួមទាំងក្តារ)៖ ១០០០ គីឡូក្រាមល្បឿនធ្វើដំណើរ៖ ៦០ ម៉ែល / នាទីលើក៖ ៨ ម៉ / នាទីប្តូរលើៈ ៦ ម / នាទីប្រតិបត្ដិការៈរបៀបថែទាំ / របៀបក្នុងស្រុក / លើអ៊ីនធឺណិត ម៉ែ ...
 • Four way Shuttle Rack System For Automatic Warehouse Racking Systems

  ប្រព័ន្ធរេកស្ទឺររ៉ឺម៉កបួនសម្រាប់ប្រព័ន្ធជណ្តើរយន្តឃ្លាំងដោយស្វ័យប្រវត្តិ

  សេចក្តីសង្ខេបពត៌មានលំអិតទីកន្លែងដើម: ជៀងស៊ូប្រទេសចិនឈ្មោះយីហោៈ EBILTECH លេខម៉ូដែល៖ EBIL-TECH-FWS ប្រភេទ៖ ប្រព័ន្ធយានយន្តចំនួន ៤ ផ្លូវជញ្ជីង៖ កាតព្វកិច្ចធុនធ្ងន់របៀបផ្គត់ផ្គង់ថាមពល៖ បណ្តាញទំនាក់ទំនងរំកិលទំហំផ្លូវ ៤៖ L ១២០០mm * H១១៥០ មម W1200mm ទំហំប៉ាឡែតៈ ១២០០ x ១០០០ ម។ ម (តាមតំរូវការ) បន្ទុកបន្ទុក (រួមទាំងក្តារ)៖ ១០០០ គីឡូក្រាមល្បឿនធ្វើដំណើរ៖ ៦០ ម៉ែល / នាទីលើក៖ ៨ ម៉ / នាទីប្តូរលើៈ ៦ ម / នាទីប្រតិបត្ដិការៈរបៀបថែទាំ / របៀបក្នុងស្រុក / លើអ៊ីនធឺណិត ម៉ែ ...